2017 Winter – Marcel BROODTHAERSMove over the image to watch inside.

This destitute poet and conceptual artist was the key figure of the arte povera. He was a talented speaker and a bibliophile. His work prints words on the canvas, thus reflecting his time. During pop culture, Marcel Broodthaers provided the art world with the conceptual recipe for mussels, eggs and charcoal. Broodthaers is a cultural icon that will continue to move people forever.

With poetic irony, Broodthaers critically points out the cultural habit of his time and questions the relation between art and life. He moves art lovers. Panels with eggs, mussels and white canvases with signatures illustrate his artistic argument, which will move art lovers forever. He preaches dialogue with regard to the validity of art and sustains the hunger for art.

 

Deze onbemiddelde dichter en conceptueel kunstenaar was de sleutelfiguur van de arte povera. Hij bezat de gave van het woord en de liefde voor het bibliofiele. Zijn werk drukt het woord op het doek en weerspiegelt zijn tijd. Tijdens de popcultuur schonk Marcel Broodthaers de kunstwereld het conceptuele recept van mosselen, eieren en steenkool. Broodthaers is een cultureel icoon die blijft beroeren.

Met poëtische ironie maar ook kritisch wijst Broodthaers naar de culturele gewoonte van zijn tijd en stelt de relatie kunst–leven ter discussie. Hij brengt de kunstliefhebber in vervoering. Panelen met eieren, mosselen en blanke schilderdoeken mét signatuur, getuigen van zijn artistieke betoog, dat ons altijd zal weten te beroeren. Hij predikt de dialoog om de geldigheid van de kunst en houdt de honger naar kunst in stand.

 

Ce poète et artiste conceptuel sans ressources fut la figure-clé de l’arte povera. Grand bibliophile, il possédait aussi le don de la formule. Avec son oeuvre, il imprime le mot sur la toile et offre un reflet de son temps. En pleine période pop, Marcel Broodthaers sert au monde de l’art la recette conceptuelle des moules, des œufs et du charbon. Broodthaers est une icône culturelle qui nous touche encore aujourd’hui.

Avec une ironie poétique mais aussi critique, Broodthaers dénonce les conventions culturelles de son temps et remet en cause la relation entre art et vie. Parfois, il plonge l’amateur d’art dans l’ivresse. Panneaux garnis de coquilles d’œufs, des moules et des toiles vierges déjà signées, témoignent de ses prises de position, qui nous interpellent encore aujourd’hui. Broodthaers prêche en faveur du dialogue sur la validité de l’art et entretient la soif de ce dernier.

 

Take a look at previous White Space exhibitions.