Donald Sultan, tar and latex on hardboard, 1988

De Amerikaanse kunstenaar Donald Sultan maakt sombere werken en ze strooien een zweem van chaos uit. Zijn hedendaagse iconografisch opgeblazen bloemen en vruchten staan gevangen in het kunstmatige roet van een postindustriële samenleving.

Sultan beregent zijn werk met zwaarwichtige teer en verwijst hiermee naar de ontsporing van een tijd. Zijn monumentale ‘Chinese Railroad’ behoort tot de ‘landschappen van rampen’, de kunstenaar gebruikt hier de kleuren die waarschuwen voor het toxische gif.

 

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.