Jen Aitken, gesso and ink on paper, 2018

De Canadese Jen Aitken giet grondsculpturen uit beton en roept hiermee het Brutalisme uit de architectuur op. Haar werk is enerzijds stevig, anderzijds delicaat. Het zijn telkens terugkerende vormen, alsof het betonnen puzzels zijn. Haar werk nodigt de toeschouwer uit om te observeren en het logische van een constructie te achterhalen. Ze zijn ingetogen aanwezig en hun textuur kennen een subtiel gekleurd oppervlakte.

Haar werk met inkt verklaart haar vlotte vormentaal met aandacht voor de “perifere ruimtes”. Ze bakent een ruimte af waardoor tegelijkertijd een volledig nieuwe ruimte wordt gecreëerd. Met haar inkt op vellum verbindt Aitken een patroon van oppervlaktelijnen met een insinuatie van verzonken lijnen, wat suggereert dat de eigenlijke tekening elders doorgaat, een dualiteit tussen het visuele en de herinnering.

 

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.