Johan Tahon, polyester, 2003

De sculpturen van de Belgische beeldhouwer Johan Tahon zijn als een uiting van een alleszeggende stilte. Een voortdurende zoektocht binnen zichzelf laat zichtbare sporen na en maakt zijn werk erg persoonlijk. De geladenheid van zijn expressies, vol emotie en gedachten,  gaat over de grenzen van het onbekende. Tahons werk representeert de mens als een denkend wezen, zoekend naar rede en het perspectief van zijn bestaan.

‘Self-self’ is een toonbeeld van existentiële bewustwording en emotionele capaciteit. Het dubbelhoofdige stelt de mentale verbinding met zichzelf en met de buitenwereld voor, waarbij het blauw de stabiliteit en wijsheid symboliseert. De kus staat voor de innige verstrengeling van twee figuren die samensmelten tot één fysieke en psychische totaliteit.

 

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.