PAUL KLEE, Watercolour, 1927

Paul Klee is de architect van de constructie en de verbeelding. Hij onderzocht de geometrie van de natuur en haar gestage groeiritme. De kunstenaar abstraheert de geometrie tot trillingen van lijnen en kleuren. Hij is hiermee de ironische verzoener van tegenstellingen binnen een veld van een door de mens geordende natuur en het erin aanwezige, onvermijdelijke ‘systeemdefect’. Neues im luftbereich is een schilderkunstige verzoening van westerse avant-garde met oosterse elementen.

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.