JOHN DOE

John DOE 2016 – Lotnumber 404 – golden Fuckyourselfart on canvas – 180 x 150 cm

Het manifest

« Fuck Yourself Art «
Een miljoenenleger kunstbeoefenaars is schuldig aan een ongelimiteerd artisanaal vermaak en kunstcritici gaan monddood. Gedurende de laatste decennia waarderen we vele zaken uitsluitend op basis van hun financiële waarde. Hoge cijfers beïnvloeden ons, we mogen echter niet toestaan dat een epidemische verspreiding de artistieke evolutie van onze cultuur inperkt. Veilinghuizen rijzen als paddenstoelen uit de grond en de continuïteit van de ware tijdloze kunst stagneert. Er is nood aan meer inzicht aan het nieuwe begin van de 21ste eeuw.

Internet bespeelt de wereldomvattende mogelijkheid om ons een cultuur van onbegrensde dwaasheid op te dringen. Er zijn de miljoenen internetters met enkel aandacht voor hoge cijfers, wat leidt tot een barbaarse cultuur. De criticus vervalt in een onnatuurlijke stilte.

Op een avant-gardistische wijze biedt de ‘Fuck Yourself Art’ kritiek op onze hervormde tijdsgeest. Is de hedendaagse kunst dan enkel een paring tussen een slimme afzetmarkt en een gehersenspoelde massa? Is er dan niet dringend nood aan een beschermende maatregel om het einde van de kunstgeschiedenis te vermijden?

De kunstenaar, de handelaar, de kunstcriticus, de veilingmeester en de kunstliefhebber … allen zijn bedreigd onder druk van een blinde rit!

De ‘Fuck Yourself Art’ anticipeert op het statement van de verzamelaar van de 21ste eeuw en weerspiegelt de nieuwe werkelijkheid.

Founder JOHN DOE
www.artofthe21stcentury.com