I contenitori, 1968  – oil on canvas  – 243 x 364 cm
Exhibited ‘Centre Georges Pompidou – Paris’ 1986

Valerio Adami zijn kleurrijke werk kent een gestileerde vlakheid met stevige contouren. I contenitori is een surreële expressie die de toeschouwer uitnodigt om het vormingsproces van het beeld te reconstrueren. Voor Adami is een schilderij een complex geheel dat onvoorspelbaar nieuwe combinaties vormt in een voortdurende toestand van transformatie.  Al vanaf zijn eerste popartwerken werd deze Italiaanse kunstenaar internationaal gewaardeerd. Dit bijzonder werk werd tentoongesteld en gecatalogeerd in het Centre Georges Pompidou Paris anno 1986.

Le travail coloré d’Adami a une planéité stylisée avec des contours fermes. I contenitori est une expression surréaliste qui invite le spectateur à reconstruire le processus de formation de l’image. Pour Valerio Adami, une peinture est un ensemble complexe qui forme de façon imprévisible de nouvelles combinaisons en un processus  de mutation continue. Dès ses premières œuvres de style pop art, cet artiste italien fut valorisé au niveau international. Cet oeuvre extraordinaire était exposé et catalogué au Centre Georges Pompidou Paris aux années 1986.

Valerio Adami’s colourful oeuvre is characterized by a stylized smooth surface with strong contours. I contenitori is a surreal expression, inviting the observer to reconstruct the forming process of the image. To Adami, a painting is a complex whole that unpredictably makes new combinations that are in a constant state of transformation. Even from his first popart pieces, this Italian artist was already highly internationally appreciated. This extraordinairy painting was exposed and cataloged in the Centre Georges Pompidou  Paris  in the years 1986.