Het onmiskenbaar oeuvre van Frans Gentils staat aan het begin van nieuwe interpretaties over ons leven. Het landschapsklimaat, opgebouwd vanuit het versteende menselijke verleden, getuigt de ondoorgrondelijkheid van zijn wereld.

De expressieve fossiele vormen, zijn frenologisch hernieuwde psyche, confronteren ons als toeschouwer. Zijn bevreemdende schilderijen symboliseren een nooit te concretiseren werkelijkheid en dwingen ons tot nadenken over ons bestaan.