ZHIGANG TANG, 2003, oil on canvas

Als zoon van een officier in het Rode Leger werd Tang Zhigang opgevoed met de strikte regels van een sterk geïnstitutionaliseerde militaire wereld. Hij is getraind in het communistische systeem. Meetings en protocollaire aangelegenheden vormen het onderwerp van zijn schilderijen. Children in Meeting toont karikaturale volwassenen, waarmee Tang de gewichtige politieke bureaucratische wereld ironiseert.

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.