HANS FOHAN, oil on canvas, 2017
several works in the collection

In tegenstelling tot wat doet vermoeden, zijn de biomorfe vormen in de canvasdoeken van Hans Fohan niet op toeval berust. Met zijn liefde voor de leegte bepaalt de kunstenaar nauwkeurig zijn Amor Vacui waarbij zijn verfgebruik zich reduceert tot wat voor hem nog louter essentieel is.

Fohan ontwikkelde de stilte in een actuele context, een mystieke sereniteit die haaks staat op de chaos en de drukte van onze hedendaagse maatschappij. Te midden een rusteloze wereld vol impulsen vraagt de kunstenaar zijn toeschouwer om zijn fantasie binnen de eenvoud tot de ultieme verfijning te voltrekken.