Daniel Buren, acrylic on striped cloth, 1984

De Fransman Daniel Buren werd wereldwijd bekend met zijn concept van afwisselende witte en gekleurde strepen. Het belangrijkste voor Buren is het maakproces, waarbij de strepen systematisch 8,7 cm breed moeten zijn, en de context waarin het werk wordt geplaatst. De kunstenaar druist in op het aspect van de autonomie van een kunstwerk en wat men er van verwacht. Sinds de jaren ’60 paste hij dit vast patroon toe op allerhande materialen, het wordt vaak ingewerkt in een architecturaal geheel, van geschilderde muren tot glaswerk. Doorheen zijn carrière breidde hij zijn concept uit, maar telkens vasthoudend aan een systematisch motief.

‘Les deux bandes extrêmes blanches’ is een monumentaal voorbeeld van zijn basisconcept. Buren gebruikte een bestaand luifeldoek met dit motief, zijn interventie bestond louter uit het wit kleuren van de buitenste stroken. Hiermee wilde hij de artistieke tussenkomst zoveel mogelijk beperken.

 

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.