FRANCIS PICABIA, 1935, oil on canvas

Deze belangrijke dadaïst stond bekend als een schilder met een bewust grillig oeuvre. Eerst leidde hij een soort machinecultus, waarin hij zijn erotische mythen rond de technologie gestalte gaf. Vervolgens legde hij zich toe op verschillende schilderstijlen. Hij wisselde zeer vaak van stijl, waarbij hij dan telkens met de vorige brak. Francis Picabia wordt de Columbus van de kunst genoemd, zonder kompas. Het werk Orion is gebaseerd op een mythologisch verhaal waarin de jaloerse schoonmoeder haar toekomstige, al te mooie schoonzoon blind maakt. De als De Denker van Rodin voorgestelde man lijkt verdacht veel op André Breton.

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.