Georges Vantongerloo, painted wood, 1918-1922

De Belgische kunstenaar Georges Vantongerloo maakte initieel deel uit van de kunstbeweging De Stijl. Zowel in zijn schilder- als beeldhouwkunst richt hij zich vanaf 1918 volledig op de abstractie, vanuit een mathematische wetmatigheid. Echter, hij distantieert zich al snel van het eerder beperkte gedachtengoed van De Stijl. Zijn geometrische composities evolueren verder door de toepassing van gebogen lijnen, kleurvermengingen en meer aandacht voor het ruimtelijke van zijn open constructies. Zijn passie voor architectuur was toen al merkbaar.

‘Rapport des volumes’ dateert uit de beginperiode van zijn abstractie. Zijn houten wit geschilderde constructies waren louter gebaseerd op verticale en horizontale lijnstructuren. Volgens zijn wiskundige principes zocht hij naar de juiste balans van een volume waarbij de onzichtbare ruimtelijkheid even belangrijk is als het zichtbare.

 

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.