Gu Wenda, Chinese ink, 1985

De rode draad doorheen Gu Wenda zijn oeuvre is de ontwrichting van ongelijkheid. Zijn zelfgecreëerde pseudo-taal omvat onleesbare zogenaamde Chinese karakters, waarmee de kunstenaar ons wijst op de limieten van communicatie en manipulatie van taal. De Chinese autoriteit, niet vatbaar voor denkbeeldige ideogrammen, verbood hem in 1986 hiermee zijn eerste tentoonstelling te openen. Omwille drang naar een internationaal publiek verhuisde Gu naar New York, maar blijft ook actief in zijn vaderland.

Vanuit zijn academische opleiding als landschapsschilder hoorden zijn ‘Body landscapes’ bij zijn eerste werken. Het lijkt alsof zijn landschappen zeer natuurlijk zijn, echter inhoudelijk tonen ze een erotische kwinkslag. Met deze sensualiteit, eigen aan de vroege jaren van artistieke dissidentie in China, druist zijn werk in tegen de traditionele conventies die China blijvend in het vaandel draagt.

 

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.