Julian Schnabel, acrylic on tarpaulin, 1990

De Amerikaanse kunstenaar Julian Schnabel is mede verantwoordelijk voor een heropleving van de schilderkunst eind de jaren ’70. Net zoals andere neo-expressionisten ijverde hij voor emotionele uitbundigheid, een reactie op het beredeneerde minimalisme. Niet conventionele materialen zoals gebroken serviezen, fluweel en andere voegden aan zijn werk een sculpturaal aspect toe. Zijn vrije hand en geest vervaagden, ook met woorden, het onderscheid tussen abstractie en figuratie.

Schnabel schilderde ‘Le Clochard a encore Soif’ op een met ‘gingham’ bedrukt zeil afkomstig van de Franse Tati textielketen. Het is niet intellectualistisch in vorm, noch in woord. Zijn drager, afkomstig uit de armenwinkels en bestaande uit 2 aaneen genaaide Tati-doeken, toont het chaotisch leven van een dorstige dakloze. Zijn voetstappen eindigden tot een in tentzeil verwikkeld individu.

 

– Voor meer werken van deze kunstenaar, contacteer de galerie. –

Terug naar het overzicht.